תמונות

חיפה ניצחה קודם כל עבור עצמה, ולא עבור הסיכוי הקלוש שת"א תתרסק (יו