תמונות

אביתר אילוז. היה מחנה אימונים טוב (יגאל ברמן)