תמונות

לפחות התוצאה שימחה את הגרמנים (gettyimages)