תמונות

מתן אוחיון מוביל כדור. המו&"מ נמשך (יניב גונן)