תמונות

אאורלו מונע שער של אקונגו. אלול צופה מהצד (משה חרמון)