תמונות

אילייב וראלדס. ייעדרו מהמשחק מול רעננה(אור שפונדר)