תמונות

עוד יום חלש למשיח. לא התחרות שלו (איגוד השייט)