תמונות

טאלב טוואטחה, פתח בהרכב הנבחרת (דרור עינב)