תמונות

גל רוט לא יכול לחזור לארץ כיוון שגנבו לא את הדרכון