תמונות

ומקבל ברכות מסיראג´ נאסר, מבשל השער (משה חרמון)