תמונות

הפגנות תמיכה בישראל עקב המשט בעזה צילום: עזרי עמרם