תמונות

רפאלוב. בניגוד להערכות, יפתח בהרכב (שי לוי)