תמונות

מותאסים קדאפי, בנו של מועמר קדאפי צילום: AP