תמונות

הווארד, יענה לקיובאן על המגרש? (GETTYIMAGES)