תמונות

מרחצאות חמי געש שנפגעו ממזג האוויר צילום: הילה בכר גולן