תמונות

רוזנטל. סיים עם 3 שערים (דוד פליגל, איגוד הכדוריד)