תמונות

אורי שוחט, פיני גרשון ואבי ללוז משוחחים. פיני: &"מקווה לשיתוף פעול