תמונות

אוספים, וושי טייפ, סיון ליבנה חכים צילום: סיון ליבנה חכים