תמונות

ואוורינקה, לא היווה יריב ל"נולה" (GETTYIMAGES)