תמונות

מוני הראל בבית המשפט. נתן ראשון את עדותו (משה חרמון)