תמונות

הפנים על הספסל אומרות הכל. דוואל: &"חייבים ללמוד מההפסד הזה&" (אלע