תמונות

בכל מקרה, גם האוהדים הנייטרליים נהנו ממשחק טוב