תמונות

מנוחה? לא על חשבון הנבחרת. מסי (gettyimages)