תמונות

איציק לוזון. הערעור שלו לבית הדין העליון לא התקבל