תמונות

"דברים מוזרים מאוד". אג'ידה במרכז הביקורת (אלן שיבר)