תמונות

אוהדי חיפה עם אבוקות. הפעם זה עלה כסף (עמית מצפה)