תמונות

הייתה דומיננטית מהפתיחה. שי דורון (עודד קרני)