תמונות

יועד בית יוסף. עשוי לחזק את הקבוצה (איגוד הכדורסל)