תמונות

אתי ארדיטי, מטבח מבט צילום: ירון ולרשטיינר