תמונות

מוראד מגמאדוב. ילבש את המדים עוד פעם (יניב גונן)