תמונות

מוצב של הצנחנים מול איסמעליה, מלחמת יום כיפור צילום: גדעון מגל