תמונות

הנרי מוצג במדי ארסנל. חודשיים חלומיים בדרך