תמונות

רוצה לתפוס את מקומו של בראון. צלישר (סוכנות ג'יני)