תמונות

אך בסופו של דבר תגיע לגומלין ביתרון (צילום: אלן שיבר)