תמונות

תלמיד מראה את ישבנו לתלמידה בכיתתו צילום: פייסבוק