תמונות

יובל אבידור. תורגל בהרכב לקראת מוגרן (ליאור טימור)