תמונות

נאסרי וטבס עם טיוטה. קשה לסיטי (gettyimages)