תמונות

"צריך להרים את הראש אחרי העזיבה של אצילי". בריהון (דני מ