תמונות

עכשיו היא רוצה גם מדליה אולימפית. ירדן ג'רבי