תמונות

יצחקי. למכבי יש חלק התקפי מטריד (אלן שיבר)