תמונות

גלינור פלט. חוזר מהשעייה ישירות להרכב (צילום: יוסי שקל)