תמונות

רויס ואאבומיאנג. נשארו בסיגנל אידונה פארק (gettyimages)