תמונות

הוא יפתח כמגן שמאלי? סרג'י רוברטו והעמדות שבהן שיקח העונה ("ס