תמונות

דודי בר-דוד ומאיה הרמן מישהו אחר (גיא כושי ויריב פיין)