תמונות

יכבוש מול הזהובים? אליאור סיידר (gettyimages)