תמונות

טבק. "חושבים שגבוהים הם טיפשים" (אלן שיבר)