תמונות

ייני ועטר משחררים לחץ בסיום הניצחון (שי לוי)