תמונות

בסוף הגיע האישור. הנבחרת יוצאת לטורקיה (עמית שיסל)