תמונות

מנגה. תקע מסמר אחרון בקבר של בית"ר (אנג'ו גוש ג'יני)