תמונות

מסי, ניצח בקושי. יספיק לגומלין? (gettyimages)